Home » Blogi » Uusi tilikausi, uudet kujeet

Uusi tilikausi, uudet kujeet

Useammalla edellinen tilikausi alkaa olla pikku hiljaa paketissa. Alkaneen tilikauden kehittämistoimenpiteet on suunniteltu jo viime vuoden aikana, mutta kustannussäästöjen tavoittelu yrityksissä on jatkuvaa, tarkoitetaanpa tällä tiukkaa kulukuria tai kilpailutettujen sopimuksien hyödyntämistä. Kokonaisuuden tarkastelu ja volyymien tunnistaminen auttavat tekemään asioita tehokkaammin ja paremmin. Edellisin tilikauden perusteellinen tarkastelu on näin ollen aiheellista.

PERUSTEELLINEN OSTOANALYYSI SÄÄSTÖJEN PERUSTANA

Jos yrityksessänne ei ole tehty hankintatoimen menetelmin ostoanalyysiä, niin voimme auttaa teitä tunnistamaan säästöjen kohteet ostoanalyysin avulla. Tämä on myös oiva mahdollisuus tarkistaa, että onko jo tehdyt kehittämiset tehty kokonaisuutta hyödyntäen. Analyysin avulla tunnistamme mahdolliset ohioston kohteet ja ylimääräiset ostokanavat.

Käymme ostoanalyysissamme kalenterivuoden/tilikauden ostot (kulut) läpi perinpohjin. Tämä tarkoittaa paljon muuta kuin pelkkien kulutilien loppusummien yhteen laskemista. Ostoja tarkastellaan toimittajanäkökulmasta ja luomamme tuote- ja palvelukategorialuokittelun avulla että peilaten näitä tehtyihin kulutilikirjauksiin.

1. Oletko viime aikoina tarkastellut organisaationne tilikarttaa ja todennut, kuinka se on myös kasvanut yrityksenne kasvun mukana?
2. Tiedätkö, kuinka monelle toimittajalle ostovolyymianne jaetaan?

OSTOANALYYSIN HYÖDYT

Ostoanalyysimme antaa näihin vastauksen ja pelkästään turhien palveluntarjoajien ja toimittajien karsiminen tuo sinulle säästöjä taloushallinnon puolella sekä operatiivisessa työssä työajan vapautumisena. Ostovolyymien tunnistaminen ja keskittäminen kyvykkäille toimijoille antaa työkalut neuvottelemaan paremmat ostoehdot.

Valmiita puitesopimuksia tarjoavien säästöt tuovat pikavoittoja, mutta varsinaisia pitkäaikaisia toiminnan kehittymisen hyötyjä näillä harvoin saavutetaan.

  • Tiedät mihin vuoden ostot (kulut) faktisesti ovat menneet
  • Kuinka monelle toimittajalle / palveluntarjoajalle rahavirtoja organisaatiossa jaetaan
  • Kategoria/alikategoria että toimittaja- ja palveluntarjoajakohtaiset €-ostovolyymit
  • Tunnistat virhekirjaukset väärille kustannustileille
  • Tunnistat mahdolliset tilikartan turhat ja toiminnan läpinäkyvyyttä haittaavat tilit

Huom. ostoanalyysimme ei rasita organisaatiotanne kuin ainoastaan ostomateriaalin toimittamisen osalta.

TARJOUS

Tarjoamme perusteellista hankintatoimen menetelmin tehtävää ostoanalyysiamme seuraavasti liikevaihtoluokittain.

alle 80 M€ liikevaihdon yritykset

7970€
alv 0

81 – 150 M€ liikevaihdon yritykset

9970€
alv 0

Otetaan uudet kujeet käyttöön ja tehdään uudet suuntamerkit entistä kannattavamman liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Yhteistyöterveisin,

Tenderit