Home » Blogi » Uusi ratkaisu yrityksille kustannusten vähenemiseen

Uusi ratkaisu yrityksille kustannusten vähenemiseen
Tenderit ratkaisu - ulkoistettu hankintapalvelu

Uusi ratkaisu yrityksille kustannusten vähenemiseen

Oletko kuullut maailmalla yleistyvästä hankintatoimen avulla kustannussäästöihin johtavasta palvelumallista (Procurement Service Provider). Suomen kielen suoralla käännöksellä – ulkoistettua hankintapalvelua. Uudella palvelumallilla on tarkoitus viedä markkinoilla perinteinen kustannussäästöihin perustuva palvelutarjonta askelia syvemmälle hankinta-asiantuntijuuteen, sen tieteenalan saloihin.

Tendereiden palvelumallin ydinideana on hankintatoimen mallien ja autoalan syvällisen tiedon ja kokemuksen avulla kehittää organisaatioiden operatiivista toimintaa. Kustannussäästöt ovat tottakai tärkeässä roolissa, mutta palvelumallin tapauksessa, erityisesti kehitystoiminnan kustannusten kattamisessa. Palvelutuotteemme lopputuloksena asiakas saa avaimen käteen hankintatoiminnon organisaatiorakenteeseen. Asiakkaan kannalta kustannustehokkainta on, että hankintatoiminto rakennetaan avullamme organisaation sisäiseksi toiminnoksi.

Hankintatoimen tulevaisuuden näkymiä

Kuten alussa todettiin, on ulkoistetun hankintapalvelujen tarjonta lisääntynyt merkittävästi maailmalla. Suomessa organisaatioiden hallinnointitoimintojen ulkoistaminen on myös yleistynyt. Monia ydintoiminnoiksikin miellettyjä toimintoja on ulkoistettu. Hankintatoimen merkitystä kannattavuuden näkökulmalta ei ole Suomessa tunnistettu täysin sen ansaitsemallaan arvostuksella. Vaikka nykymuodossaan toimivat kustannussäästöihin johtavat palvelut perustuvat tieteenmallin perusmuotoihin.

Merkkejä hankintatoimen roolin kasvusta on tunnistettavissa jo valtiotasolla. Useissa keskusteluissa ovat valtion päämiehemme maininneet hankintatoimen ja ammattimaisen ostamisen merkitystä palvelujen ostamisessa SOTE-uudistuksen ja sen toimenpiteiden menestymisen edellytyksenä. Siis jos asia on tunnistettu jopa valtiotasolla, niin miksi toimintoa ei hyödynnettäisi enemmän myös organisaatiotasolla?

Uusia tuulia tulee maailmalta, rakennetuista muureista huolimatta

Maailmalla ulkoistamisen merkitys kannattavassa liiketoiminnassa kasvaa ja palveluntarjoajien määrä sitä mukaa. Jokaista asiaan perehtynyttä varmasti kiinnostaa syyt ulkoistamisen toimintojen kasvamiseen, vaikka jokainen varmasti tunnistaa toiminnassa myös riskejä.

Perimmäinen syy organisaatioilla ulkoistaa toimintoja, on kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa säästää kustannuksista. Nykyisessä markkinatilanteessa kiristynyt kilpailu on pienentänyt organisaatioiden nettokatetta, vaikka kustannukset ovat säilyneet samalla stabiilina. Toiminnan kannattavuuteen peilattuna ovat kustannukset koetelleet monta yritystä. Monen yrityksen tapauksessa tuloja ei ole pystytty lisäämään, joka on lisännyt mm. luoton ottamista ja lisännyt entisestään henkilöstövähennyksiä kustannusten leikkauksien toimenpiteinä. Parhaiten nykytilannetta kuvaa tilanne, että yhä pienempi määrä työntekijöitä tekee entistä useamman henkilön työtehtäviä. Globaalin kilpailun kasvaminen on entisestään kasvattanut kannattavuuskipuja lisääntyneiden kustannusten aiheuttajana. Tämä tilanne kestämättömyydessään lisää entisestään tarvetta myös hankintapalvelulle, joka tarjoaa kustannustehokkaan ja pysyviä kustannussäästöjä kohdeorganisaatioille.

Mitä hankintatoimen ulkoistaminen tarjoaa

Nykypäivänä organisaatiota haluavat entistä proaktiivisemmin vastata uusiin aikakauden haasteisiin ja muuttaa päätöksentekokoneistojaan nopeammin reagoiviin malleihin. Tallaisissa tapauksissa mukautuva ja projektiluontoinen hankintapalvelu on mitä parhain ja kustannustehokkain vaihtoehto.

Jokainen organisaatio haluaa menestyäkseen vastata kohtaamiin haasteisiin, siis nykypäivän todellisuuteen. Yritykset, jotka eivät innovoi ja hae uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja kannattavuuden elvyttämiseen, eivät pärjää entistä hektisemmässä ja jatkuvan muutoksen ajassa. Sähköistyvä maailma tarjoaa globaalit mahdollisuudet tarjota palveluitaan yhä useammalle organisaatiolle.

Vaikka hankintatoimen ulkoistamisessa on joitakin riskejä, on se ehdottomasti toteuttamiskelpoinen ja toimiva keino auttaa yrityksiä, joissa kustannusten alentamiselle on ja kannattavuuden parantamiselle on tarve. Palvelujen avulla yritykset ovat tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä keskittyessä ydintoimintoihin, mitä he parhaiten osaavat. Parasta palvelujen lopputuloksessa on, että olemassa olevien työntekijöiden työtehtävien kuormitus helpottuu ja aika vapautuu henkilöstöllä ydinosaamiseen. Työtehtävien kohdentuminen näkyy taasen parantunteena työhyvinvointina ja lisää organisaation kannattavuutta.

Ulkoistaminen käsitteenä tarkoittaa organisaation työtehtävien siirtämisen kolmannelle osapuolelle

Tendereiden palvelumallissa hankintatoiminto otetaan haltuun projektiluontoisesti ja siirretään se organisaation sisäiseksi toiminnaksi. Palvelussa toimintaa tarkastellaan ulkopuolisen asiantuntijan silmin ja tarkoituksena on rakentaa uudenlaiset toimintamallit olemassa oleville prosesseille. Kyseenalaistaa siis nykyistä tekemistä ja tarjota siihen vaihtoehtoja. Tarkoituksena ei ole niinkään siirtää toimintoa ulkoiseksi toiminnoksi vaan rakentaa organisaation tarpeisiin riittävä hankintatoiminto. Tämän toimintamallin avulla varmistetaan pitkäaikainen kannattavuus ja tehokkuus sekä rakennetaan ja jalkautetaan pysyvä ”hankintatoiminto” organisaatioon.

tenderit-ulkoinen-hankintatoiminto

 

Perinteiseen tapaan kilpailuttaa säästöjä ulkopuolisella toimijalla verrattaessa on palveluun liitetty vahva toiminnan kehittäminen. Toimintojen kehittämistä ja kehittymistä tuetaan toiminnan kilpailutuksilla saavutetuilla säästöillä. Tällöin kokonaistehokkuus kasvaa ja kustannus – hyötysuhde kasvaa merkittävästi asiakasorganisaatiolle. Tämä lisää myös kehitystoiminnan pysyvyyttä ja erityisesti asiakastyytyväisyyttä.

“Hankintatoimen ulkoistaminen tarjoaa kustannustehokkaan ja mukautuvan palveluratkaisun alentaa kustannuksia, parantaa kannattavuutta sekä lisäämään ostokuria ja toiminnan laatua”.

Haluatko sinä olla rakentamassa organisaation kannattavuutta kestävälle pohjalle vai tyydytkö vaan lääkitsemään vaivaasi lyhytaikaisilla ja kertatyyppisillä pikavoitoilla. Päätös on teidän. Jos haluat kuulla enemmän, niin olethan yhteydessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *