Tenderit palvelu 

 

 

 

 

Tenderit palvelu tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä hankintojen kustannusten kilpailuttamisella.

Tarvittaessa asiakkaan valmiudesta ja todennetusta tarpeesta riippuen toimintamalleja kehitetään kokonaisvaltaisesti, jolla luodaan mm. laadun kehittyminen ja toiminnan kehittymisen pysyvyys.

Ostot läpivalaistaan ja analysoidaan, jonka perusteella tunnistetaan säästö- ja kehityspotentiaali.

 

Valitut tuote-/palvelukuluerät kilpailutetaan. 

 

Toimintamallien parantaminen.

Toimintamallien jalkautus.

Yhteishankinnat

 

 

Olipa tavoitteena nopeat kulusäästöt tai toiminnan syvällisempi kehittäminen, paras lopputulos saavutetaan perusteellisen nykytilanteen analysoinnilla. 

Nykytila-analyysin lopputuloksena saadaan havainnollistettua mihin yrityksen rahavirrat ovat menneet ja kuinka näitä järkeistämällä voidaan luoda kustannussäästöjä niin ostoehtojen, kuin ostotoiminnan kehittämisen avulla.

 

Ostojen läpivalaisun lopputulos:

  • Ostojen lajittelu luokitteluihin (tuote-/palvelukategorioihin)
  • Toimittajat luokitteluittain
  • Alustava toimittajamarkkina-analyysi – vaihtoehtoisten toimittajien/palveluntarjojien tunnistaminen
  • Säästö- ja kehittämispotentiaalin tunnistaminen yrityksen todelliseen liikevaihdon tunnistettuun kategoriakohtaiseen kokonaisvolyymiin perustuen.

Tuote-/palvelukategoriat kilpailutetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, hankintatoimen näkökulmaa unohtamatta.

 

 

epäsuorien hankintojen säästöpotentiaali

 

Jatkokehitysmalli tarjoaa mahdollisuuden nykytilan tunnistamisen ja mahdolliset kehittämiskohteiden osalta mahdollisuuden tarkastella toimintamalleja ja prosesseja.

Toiminnan järkeistämisellä varmistetaan säästöjen pysyvyys ja ostokuri. Palvelun tuloksena niin tuloksentekokyky paranee, että sisäisen toiminnan kehittyminen vapauttaa resursseja organisaation ydinliiketoimintaan. Toiminnan jatkuvuus varmistetaan organisaation sisäisen toiminnan kehittymisellä.