Home » Blogi » Pala kakkua vai puraisu kirpeää sitruunaa

Pala kakkua vai puraisu kirpeää sitruunaa

Pala kakkua vai puraisu kirpeää sitruunaa

Vahvasti myyntiorientoituneiden autoalan organisaatioiden hankintojen osuus liikevaihdosta koostuu pääasiassa (70-80%) päämieshankinnoista, jotka tunnetaan ja on organisoitu hyvin organisaatiossa. Useimmiten päämieshankinnoista poikkeavat epäsuorat ja suorat hankinnat ovat jääneet yrityksissä tunnistamatta ja hoitamatta ammattimaisesti, vaikka niidenkin osuus on merkittävä suhteutettuna liikevaihtoon. Epäsuorien hankintojen osuus autoalan liikevaihdon hankintakustannuksista on noin 20-30%. Miten epäsuorat hankinnat ovat hoidettu organisaatiossanne? Tuloutetut säästöt ovat siirrettävissä suoraan viivan alle.

Kilpailuttaminen tuo vain marjat kakun päälle

Yleisesti tiedostettu tapa kilpailuttaa ns. rahalla rahaa on palvelumallissamme myös tärkeässä osassa. Kakkuun täytettä saadaan erityisesti toimintamallien ja prosessien kehittämisellä. Varmistamme, että hankintakäytännöt ja prosessit jalostuvat ja limittymät operatiivisen tekemisen sisään. Tämä onnistuu vain tuntemalla toimialan liiketoimintamallit ja päätöksentekoprosessit.

Emme tarjoa vain kilpailutuksen tuomia säästöjä. Palvelumme kehittää ja tehostaa autoalan organisaation liiketoimintoja hankintatoimen näkökannalta.

Kakkuun makoisat täytteet ja lisäkerros kaupan päälle

Toimintojen järkeistämisen ja kehittämisen avulla pystymme tarjoamaan asiakasorganisaatiolle merkittäviä ja nopeasti realisoituvia säästöjä mm. resurssien vapautumisella ydintoimintoihin. Kaksisataa työntekijää/oto-ostajaa, yksi tunti työajan säästöä per/henkilö per/päivä = on aika paljon kustannussäästöä. Mitäpä jos tunnin aikana myydään autoja, huoltoja ja varaosista ja lisävarusteista puhumattakaan?

  • Emme tarjoa vain kilpailutuksen tuomia säästöjä, vaan varmistamme autoalan organisaatioiden rakenteellisen ja pysyvän kasvun ja kehittymisen.
  • Osa säästöistä realisoituu parempina ostoehtoina, mutta pitkäaikaista kannattavuutta rakennetaan organisaation – henkilöstön oppimisella.
  • Sisäisten prosessien ja käytäntöjen luominen ja kehittäminen varmistavat toiminnan tehostumisen ja säästöjen pysyvyyden.
  • Ilman käytännön toimintojen luomista ja tehostamista hankintatoimen avulla saavutetut säästöt jäävät kertaluontoisiksi ”pikavoitoiksi”.

Pelkällä kilpailuttamisella saavutetaan helposti mitattavia säästöjä. Toiminnan ja prosessien järkeistämisellä saavutetaan pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä, jotka ovat vaikeammin osoitettavissa suoraan euroiksi.

Välittömien hankintakustannusten lisäksi on oleellista tiedostaa ja hallita välillisiä hankintakustannuksia, eli itse hankinnan prosessin kustannuksia, ja muita mahdollisia liitännäiskustannuksia.

kakku

Hankinnat Haltuun -palvelulla saadaan resepti nauttia kakkukahveja koko henkilökunnan voimin jatkossakin

Organisoitumisen aikana luodaan hankintapolitiikka ja uudet prosessit ja toimintatavat. Liiketoiminnan avainhenkilöt ovat avainasemassa mukana ryhmittymään hankintojen koordinoimiseksi. He vastaavat operatiivisesta ostamisesta keskitetyn hankintatoimen neuvottelemien sopimusten osalta. Liiketoiminnan asiantuntijat/avainhenkilöt ovat lisäksi tuomassa kilpailutettaville tuotteille ja palveluille tarvittavat spesifikaatiot ja määritteet. Heidän mukana olo varmistaa kehittämisen pysyvyyden ja jatkumon.

Hankintapolitiikka yksinkertaisuudessaan luo puitteet sisäiselle toiminnalle, mitä ilman ei edes kilpailutuksella saavutettavia säästöjä saada realisoitua täysin. Mikäli toimintatavoissa ei tapahdu muutoksia, ymmärrystä ja sitoutumista, ei voi olla ostokuriakaan. Sisäisten sidosryhmien hankintaosaamista voidaan kehittää (Opitaan Yhdessä -palvelun avulla). Dialogi sidosryhmien välillä varmistaa syvällisemmän sisäisen yhteistyön ja ymmärryksen saavuttamisen.

Yhteenvetona:

Hankintatoimeen panostamisella on suoravaikutus yrityksen tulokseen. Hankintatoimella saavutettavat säästöt vaativat noin kaksinkertaista myynninlisäystä myyntiorganisaatiolta päästääkseen samaan.

choose

Hankintatoimen palveluidemme tavoitteena on varmistaa ammattimainen ja kustannustehokas hankintatoiminta kohdeasiakasorganisaatiossa. Hankinnat Haltuun -palvelun tarkoituksena on yhtenäistää hankintakäytäntöjä, parantaa hankintojen kokonaistaloudellisuutta ja tehokkuutta sekä lisätä hankintatoimen laatua ja kustannustietoisuutta.

Miten olisi kakkukahvit meidän kanssa ? 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *