Ostojen läpivalaisu on lähtökohtana kustannussäästöjen tekemiseksi.

 

Milloin viimeksi yrityksenne ostot ovat läpivalaistu?

 

TILAA OSTOJEN LÄPIVALAISU

 

 

 

 

 

Miksi ostojen läpivalaisu?

 

Kustannussäästöjen luominen kulukategorioita kilpailuttamalla edellyttää kirjanpidon tarkastelua liiketoiminnan kulutilien osalta, jotta ymmärretään mihin rahoja on käytetty.

Pelkkien tilikartan tilien tarkastelu anna koko kuvaa nykytilanteesta, vaan paras kuva saada syvällisellä ostojen läpivalaisulla.

 

TILAA OSTOJEN LÄPIVALAISU

 

Kulut on tiliöity normaalisti hyvin monelle eri kulutilille

liiketoiminnan kulutilejä

Mitä ostojen läpivalaisu käytännössä tarkoittaa?

Mitä vuosiostojen läpivalaisu tarkoittaa? Läpivalaisu tarkoittaa ostorahavirtojen läpikäymistä tilikartan liiketoiminnan kulutileistä. Lopputuloksena saadaan havainnollistettua kuvien avulla, mihin yrityksen rahavirrat ovat menneet ja kuinka näitä järkeistämällä voidaan luoda kustannussäästöjä.

Ostojen läpivalaisun lopputulos:

  • Ostojen lajittelu luokitteluihin (tuote-/palvelukategorioihin)
  • Toimittajat luokitteluittain
  • Alustava toimittajamarkkina-analyysi – vaihtoehtoisten toimittajien/palveluntarjojien tunnistaminen
  • Säästö- ja kehittämispotentiaalin tunnistaminen

 

TILAA OSTOJEN LÄPIVALAISU

 

 

Miten prosessi etenee?

 

Saamme teitä ostomateriaalin sähköisessä muodossa.

Materiaali sisältää tuhansia laskutapahtumia, jotka ovat tiliöity sadoille tilikartan tileille.

 

 

Analysoimme ostomateriaalin, jota tarkastelemme tuote-/palvelukategorialuokittelun avulla.

 

 

Lopputuloksena on havainnollistettu analyysi siitä, mihin yrityksenne ostoihin käytetyt rahavirrat on käytetty. 

Ymmärrät hankintojenne säästö- ja kehittämispotentiaalin.

Ymmärrät lisäksi käytännön ostotoiminnan kehittämisen mahdollisuudet.

 

Haluan kuulla lisää henkilökohtaisesti

– Jätä yhteystietosi, olemme sinuun yhteydessä!

Keskustelemme hyvin mielellämme kanssanne ostojen läpivalaisusta lisää.  

 

Jatka Tenderit.fi-sivustolle