Home » Blogi » Kustannussäästöillä kilpailuetua

Kustannussäästöillä kilpailuetua

Kustannussäästöillä kilpailuetua

Perinteinen yritysstrategian suunnittelu kulkee polkua strateginen tavoite – kuinka saavutamme sen – ja mitä kyvykkyyksiä/osaamista tarvitsemme. Tämä blogi käsittelee strategiaprosessin viimeistä osaa: kyvykkyyksiä. Tyypillinen jako kyvykkyyksien osalta on “core” eli ydintoiminnot, ja “non-core” eli tukitoiminnot. Tukitoimintojen tehokas hallinta liittyy strategian toimeenpanoon, koska se vapauttaa resursseja ydinasioihin. Resurssit eivät ole pelkästään raha vaan myös ihmiset, aika ja materiaalit. Yritykset ovat entistä enemmän siirtyneet käyttämään tukitoimintoja palveluna, usein yhdeltä luukulta, jotta rajapinta yrityksen ydinprosesseihin olisi mahdollisimman selkeä.

Tukitoimintojen organisointi palveluiksi voi olla joko yrityksen sisäinen toimintamalli tai ulkoinen kumppani joka tarjoaa nämä palvelut. Monet yritykset ovat päätyneet ns. “palvelukeskus”-malliin, jossa keskitetty funktio tarjoaa tukitoiminnot yhden luukun periaatteella organisoituna prosessien mukaan. Tyypillisiä prosesseja ovat HR, IT, talous ja osto-organisaatio. Keskittämällä nämä palvelut saadaan suoraviivaistettua prosesseja, kohennettua tehokkuutta ja pienennettyä kustannuksia.

Tenderit Oy on epäsuoran hankinnan toimintamalleihin ja prosesseihin erikoistunut yhtiö. Tenderit tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kartoittaa nykyiset osto-organisaation kustannukset, tuottaa benchmark-analyysin ja arvion siitä miten osto-organisaatiota voisi kehittää. Suoritettu analyysi voidaan linkittää yrityksen strategiaan ja arvioida säästöpotentiaalia koko yrityksen tasolla. Tyypillisesti keskittämällä hankinnat saadaan -30% säästöt epäsuorista kustannuksista. Tenderit käyttää kokenutta strategiakonsulttiapua suorittaessaan tämän analyysin, jotta saadaan strategia, liiketoiminta, ja hankintojen näkemykset käytyä läpi yhdellä kertaa. Tämä on myös tehokas tapa tuottaa kokonaisvaltainen näkymä yritysjohdon tarpeisiin. Analyysin kesto keskisuurelle yritykselle olisi 2-4 viikkoa ja perustuu aiempiin tehtyihin analyyseihin ja kokemuksiin hankinnoista.

Jussi Järvinen

Tenderit