Home » Blogi » Hieraise kristallipalloa ja näe tulevaisuuteen

Hieraise kristallipalloa ja näe tulevaisuuteen

Hieraise kristallipalloa ja näe tulevaisuuteen

Kristallipallolla on tunnetusti viitattu tulevaisuuden ennustajien käyttämään lasipalloon. Kristallipalloa ollaan pyydetty ääneen, kun omat mahdollisuudet ja osaaminen on ollut koetuksella. Ennustajien kykyjä nähdä tulevaisuuteen on kyseenalaistettu kautta aikojen, vaikka niitä on aina tarvittu. Osa näkee asian huijauksena tai manipulointina, ja toiset kokevat saavansa todella jotakin hyödyllistä. Kristallipallolla haetaan usein siis näkemystä tulevaisuudesta.

Tenderit Kristallipallo ei perustu harhakuvitelmiin tai mutu-tuntemuksiin, vaan raa’an ostodatan analysointiin hankintatoimen menetelmin. Meitä voitaisiin joissakin tarinan pyörteissä tituleerata, vaikka velhoiksi. Taiomme sekavasta, vuosia kasvaneesta ja sammaloituneesta kasasta dataa vastauksia, joka ihmetyttää toimintansa tilaa vakaastikin puolustavan pesän vartijan. Lopputuloksena saatava analyysi antaa vastauksia rahavirroista ja -kohteista, joihin ennustajaeukkokaan ei pysty. Mitä paremmin pystymme asiakkaamme yllättämään, sitä paremmin olemme asiamme hoitaneet.

Analyysin lopputuloksena teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja kaunista

Ennen Jälkeen
accounting-761599_640-2 ostot kategorioittain

Kristallipallo-palvelun lähtökohtana on selvittää ”Kristallipallo” ostoanalyysillä tarkka kuva organisaation nykytila epäsuorien hankintojen organisoinnin tilasta. Analyysin lopputulemana esitämme selkein graafisin kuvin nykytilanteen ja kerromme markkina-analyysin avulla kehitystoimenpiteiden kohteiden mahdolliset säästöpotentiaalit konkreettisin esimerkein.

Toimialakokemus ja asiantuntemus palvelujen keskiössä

Hankintatoimen osaamisen taso on moninaista, mikä asettaa haasteita palvelujen lopputuloksen esittämiseen. Liiketoimintakenttä on kuitenkin hyvin samankaltainen ja sen syvällinen tunteminen auttaa asettumaan oikealle tasolle asiakkaiden hoitomallissa. Organisaatioiden hankintatoimen kypsyystaso on hyvin vaihteleva, joka asettaa omat haasteet hankintatoimen toteuttamiselle ja suunnittelemiselle. Hankinta-alan asiantuntijuuden lisäksi on erityisen tärkeää ymmärtää, että millaisia vaatimuksia autoala asettaa bisneksen ja sen logiikan ymmärtämiselle. Ei siis riitä, että tunnet hankintatoimen menetelmät, vaan ne on pystyttävä soveltamaan toimialan vaatimuksia ja perinteitä huomioonottavaksi.

Asioiden yksinkertaistaminen on edellytys kehittämisen perustalle

Analyysin avulla selvitämme kokonaiskuvan ostovolyymin kehitys- ja säästökohteista, annamme selkeän kirjallisen analyysin sekä ehdotuksen asiantuntemus- ja resurssitarpeista. Muutaman kysymyksen avulla on helppo organisaationne osalta havaita, että tarvitseeko organisaationne kristallipallo-palveluamme parantaakseen tuloskuntoa epäsuorien hankintojen avulla?

  • Tiedätkö mikä on epäsuorien hankintojenne kustannusten kokonaisvolyymi liikevaihdosta ja kuinka ne kohdistuvat eri kategorioille sekä kuinka monta toimittajaa rahavirtoja on jakamassa?
  • Mitä tarkalleen ottaen ostatte, mihin hintaan ja kenen toimesta hankinnat epäsuorien ostojen osalta tehdään?

Hankinnat Haltuun palvelun avulla kotiutamme luvatut säästöt

Tulemme palaamaan seuraavassa blogissa tarkemmin Hankinnat Haltuun –palveluun. Tässä kuitenkin hieman alustusta seuraavaan blogiin. Kaiken kehitystoiminnan perusteena on tunnistaa epäsuorien hankintojen kokonaisvolyymit ja kategoriat, joiden kesken ostovolyymi jaetaan. Analyysimme pohjalta saamme kattavan kuvan siitä mihin rahavirrat jakautuvat sekä tunnistetaan keiden ”oto ostajien” taholta hankinnat hoidetaan että mille toimittajille volyymit jakautuvat.

Hankintatoimen organisoiminen alkaa kategoriastrategioiden suunnittelulla ja markkinatutkimuksella

”Kategoriastrategia vastaa kysymykseen, miten kyseistä hankintakategoriaa ja siihen liittyviä kokonaiskustannuksia (ns. kategoria-spendiä) johdetaan”.

Kategoriajohtamisella varmistutaan siitä, että kyseisen hankintakategorian osalta ollaan linjassa yrityksen liiketoimintatavoitteisiin nähden. Jokaisen luodun kategorian osalta on syytä pohtia osalta, miten haluttuihin kustannussäästötavoitteisiin voidaan päästä. Kustannussäästötavoitteita varten on tehtävä kategoriakohtainen toimintasuunnitelma. Kategoriat ovat erilaisia ja kokonaiskustannukset riippuvat erilaisista kustannustekijöistä, minkä vuoksi keinot ja tavat päästä tavoitteeseen on myös erilaiset. Kaiken keskiössä on myös palvelujen ja tuotteiden toimittajat, joiden toiminnan ja kokonaiskustannustason tunteminen on avainroolissa.

Kategorioiden kilpailutusta ei hoideta pelkästään toimittajaa ”kuristamalla”

Kohtaamme aika ajoin harhakäsitystä hankintatoimen kilpailutusmalleista. Vallitseva käsitys on, että pääasia on itse tehdyillä ”kilpailutuksilla” saada yksikkökustannukset tingittyä mahdollisimman pieniksi. Tällöin voidaan henkseleitä paukutellen todeta, että rutistettiin toimittaja kuiviin. Koko totuus ei taida kuitenkaan olla tässä. Jokaiselle kategorialle on luotava oma toimintasuunnitelma, johon täytyy ottaa monta asiaa huomioon. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertaista… Käydään näitä läpi tarkemmin seuraavassa blogissa.

kraljic

Palvelumme avulla varmistat tuloskunnon ja kannattavuuden nopeamman kasvun. Ole yhteydessä niin kerromme enemmän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *