Home » Blogi » Hankintatoimintosi ulkoisena resurssina

Hankintatoimintosi ulkoisena resurssina

Kuten hyvin tiedätte, tilanne autoalan markkinoilla on johtanut lähes kaikissa autoalan organisaatioissa entistä vahvempaan kustannusrakenteen seurantaan ja organisaatiorakenteiden ohentamiseen sekä sisäisten toimintojen ulkoistamiseen.

Oletteko johtoryhmätasolla miettineet hankintatoimen käyttöönottamisen muotoa organisaatiossanne tuloksenteon tehostamiseksi? Oletteko jopa harkinneet lisäresurssien palkkaamista osaamisalueen vahvistamiseksi organisaatiossanne?

Autoalan nykymallin mukaan ostotoimintaa on toteutettu organisaatioissa hyvin hajautetusti ja varsinaista keskitettyä hankinnan ohjausmallia/organisaatiota ei ole onnistuttu täysin luomaan.

Uskomme että ulkoistettu hankintaosaaminen ja projektinomaisen kilpailutusmallin olevan autoalalla tulevaisuutta.

Kokemukset ovat osoittaneet että organisaatioiden sisälle perustettavat sisäiset hankintaorganisaatiot vaativat yritykseltä paljon resursseja, uskoa, ymmärrystä ja vahvoja perusteita olemassaololleen. Erityisesti tämä tulee esiin autoalan pitkissä ja vahvoissa ostamisen perinteissä, joissa ostamista on hoidettu vahvasti paikallisella tasolla ja hajautetusti.

Vahvasti myyntiorientoituneiden autoalan organisaatioiden hankintojen osuus liikevaihdosta koostuu pääasiassa päämieshankinnoista, jotka tunnetaan hyvin organisaatiossa. Useimmiten päämieshankinnoista poikkeavat epäsuorat ja suorat hankinnat ovat jääneet yrityksissä tunnistamatta, vaikka niidenkin osuus on merkittävä suhteutettuna liikevaihtoon.

Mielestämme juuri organisaation ulkopuolissa hankinnoissa on mahdollisuus organisaationne avullamme löytää kilpailuetua kustannusten laskiessa sekä prosessien ja toimittajayhteistyön kehittyessä.

Ostamisen perinteiden muuttaminen johdolta vaatii pitkäjänteistä ja vahvaa johtamista organisaation sisäisen muutosvastarinnan voittamiseksi. Tärkeää olisi kuitenkin johdon tunnistaa että hankintojen kustannustehokkuus-vaikutukset vaikuttavat läpi organisaatiorakenteiden.

Haluamme yrityksenämme olla ensimmäisenä tarjoamassa ulkoistettua ja projektiluontoista hankintaosaamista autoalan organisaatioiden käyttöön. Ulkoistelulla palvelullamme teidän ei tarvitse lisätä yrityksenne kiinteitä kustannuksia palkkaamalla uusia työntekijöitä. Tuomme toimintamallillamme myös pysyvyyttä kilpailutuksien tulosvaikutukseen.

Haasteena muutos myyntiorientoituneissa organisaatioissa.

Vahvasti myyntiorientoituneissa autoalan organisaatiossa on pitkät perinteet ja toimintamallit joiden muuttaminen vaatii hyvin vahvaa kannanottoa ja linjamuutoksia ylimmältä johdolta.

Meidän toimintamallin mukaan muutosta ei tehdä kerralla, vaan toimintoja tehostetaan toiminto/osasto kerralla projektiluonteisesti ja varmistetaan ymmärrys ja dialogi toiminto kerrallaan.

Me tarjoamme autoalalle uuden toimintamallin, johon on otettu osia jo käytetyissä olevista keskitetyistä hankintamalleista ja lisätty uusia aspekteja mm. projektiluonteisen ulkoistetun resurssin/organisaation toimintamallin.

Perinteiseen kilpailutusmalliin verrattuna siihen on lisätty lisäosioita, joiden avulla varmistamme toiminnallamme kertaluontoisten tuloksien jälkeen toiminnan tason seurannan varmistamisen, -mittaamisen sekä toimittajan johtamisen mallin jalkauttamisen organisaatioon tai palvelun tuottamisen ulkoisesti.

Ole yhteydessä meihin. Kerromme tarkemmin mitä organisaationne ulkoistetusta hankintatoimesta hyötyy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *