Home » Blogi » Askel eteenpäin

Askel eteenpäin

Päivän henki työmarkkinoilla on valitettava, kilpailu työpaikoista on raastavaa eikä yt-kierroksille näy loppua. Eikä edes kouluttautuminen takaa työpaikkaa. Voidaan pohtia onko vika koulutusjärjestelmässämme vai kenties työnantajille luoduista heikoista puitteista, tai näiden keskinäisestä tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuudesta. Tosin, ”Ison Hallituksen” politiikan tulevaisuuden suuntauksena vaikuttaa olevan työmarkkinoilta pudonneiden väkinäinen potkiminen (oman onnensa) yrittäjiksi.

Miten sitten yksilöiden osaaminen ja valmiudet vastaavat yrittäjäksi lähtemistä ?
Eilen 11.5.2016 julkaistussa artikkelissa yrityselämää läheltä nähnyt Antti Sekki kertoo uusien yrityksien (start-up) karusta todellisuudesta; jopa 75 % näistä kuolee ensimmäisen kahden vuoden aikana.

Kerron omakohtaisen koulutuspolun kohti yrittäjyyttä.

Valmistun kahden viikon kuluttua Metropolia Ammattikorkeakoulusta Hankintatoimen koulutusohjelmasta insinööri YAMK:ksi (vrt. diplomi-insinööri). Tie tähän pisteeseen asti on ollut raskas, mutta täytyy todeta, että en voisi kuin katua, mikäli en olisi lähtenyt tälle tielle.

YAMK-tutkinto on töiden ohella suoritettava opinto-ohjelma AMK-tutkinnon tai vastaavan tason tutkinnon suorittaneille, edellyttäen 3 vuoden työkokemusta. Varsinaisia koulutusohjelmia löytyy laidasta laitaan ja erilaisten koulutustaustojen omaaville. Koulutusohjelmiin sisältyy pakollisia ammattiopintoja ja valinnaisia opintoja, joita suoritetaan pääosin iltaluentojen ja harjoitustehtävien muodossa. Ammattiopinnot syventävät substanssiosaamista, minun tapauksessa hankintatoimea. Luennoitsijoita on liike-elämän konkareista koulun omiin asiantunteviin lehtoreihin. Valinnaisten opintojen tarjonnasta löytyy runsaasti mielenkiintoisia ja nykypäivän johtajillekin suositeltavia aihepiirejä, kuten osaamispääoman johtaminen ja Diversity Management.

Opintojen työläin osuus, ja samalla niin merkityksellisin kuin opettavaisin, on opinnäytetyön tekeminen. Metropoliassa opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, osallistavan toimintatutkimuksen muodossa, minkä tavoitteena on vastata kohdeorganisaation käytännön kehittämistarpeeseen sekä samalla luoda kohdeorganisaatioon pysyvä muutos kehittämisen myötä. Kohdeorganisaation (työpaikka), opiskelijan ja koulun sitoutuminen tehtävään kehittämisprojektiin varmistetaan kolmikantasopimuksella, jotta voidaan varmistaa edellytykset ja tarvittavat resurssit projektille, niin koulun kuin työpaikan puolesta.

Oma opinnäytetyöni keskittyi kehittämään oman yritykseni palvelukonseptia. (Yleensä opinnäytetyö tehdään päätoimiseen työpaikkaan) Oman työni ohjaajana toimi Harri Sutinen, toinen Tenderit Oy:n edustajista.

Pintaraapaisu projektin kulusta

Työn tavoitteena oli kehittää alkutilanteen palvelukonsepti tuotteistamalla asiakaslähtöiseksi konseptiksi sekä laatia markkinointisuunnitelma Tenderit Oy:lle. Työssä pääasiallisena hyödynnettävänä teoriana oli palveluiden strateginen markkinointisuunnitteluprosessi. Projekti alkoi lähtötilanteen kartoituksesta yrityksen missiosta ja tavoitteista. Näin jälkikäteen analysoiden, ei voi kuin hymyillä lähtötilanteen liikeidean ja palvelukonseptin ”raakileelle”. Projektissa luotiin aluksi yrityksen liikeidea uusiksi Business Model Canvasia (BMC) hyödyntäen. Lähtötilannetta analysoitiin monesta näkökulmasta, kuten kilpailijat jne. Varsinaisia palveluita tuotteistettiin hyödyntämällä BMC:tä, Value Proposition Canvasia (VPC) ja Service Blueprintingiä. Lopputuloksena syntyi Tenderit Oy:lle uusi palvelukonsepti, joka on nähtävissä näillä nettisivuilla (projektin 3. nettisivusto). Toiseksi tavoitteeksi asetettu markkinointisuunnitelma saatiin laadittua projektin aikana.

Kaiken kaikkiaan, projekti oli itselle valtava oppimiskokemus, ja jota ilman emme olisi saaneet tuotteistettua yrityksen konseptia.

Yksi haaste on nyt ohi. Mitä seuraavaksi ?

Mitäpä jos; Sinä haastaisit meidät ?

Siteeraan tähän väliin motivaationi ammentajaa Elastista:

” antaa tulla, kestän kyllä,
periks en tuu antamaan!”

Ota yhteyttä rohkeasti, olipa kyse mistä tahansa.

Ps. Jos opinnäytetyö-projektini kiinnostaa enemmän, löydät sen täältä.

Terveisin,

Antti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *