Säästä aikaa, vaivaa ja rahaa yrityksesi hankinnoissa. 

  Tenderit palvelu varmistaa osaamisen ja työkalut organisaatioon.

  Emme sido yhteistoimintaa vuosien sopimuksiin, vaan organisaation oma kehittyminen varmistaa toimintaehtojen pysyvyyden.

 

 

 

Ostotoiminnasta hankintatoimintaan

Perinteisestä hintaorientoituneesta ostotoiminnasta siirryttäessä strategiseen hankintatoimintaan, toiminnan organisoimisen ja kehittämisen merkitys kasvaa. 

Hankintatoimi tarjoaa menetelmät toimittajasuhteiden kehittämiseen ja johtamiseen. Ostotoiminta muuttuu arkirutiineista reagoivaksi ja ennakoivaksi toiminnaksi.

 

 

 

Tenderit palvelu

Tarjoamme kustannussäästöjä ja järkeistämme organisaation sisäistä ostotoimintaa.

Sisäisen osaamisen kehittyminen varmistaa kustannussäästöjen pysyvyyden ja kehittymisen yrityksen omin avuin.  Yhdessä nämä asiat varmistavat asiakasorganisaatiolle tasalaatuisen palvelutason ja toimittajayhteistyön kehittymisen takaavan markkinahintatason.

Tosiasia on se, että kehityshankkeessa kuin kehityshankkeessa paras lopputulos saavutetaan perusteellisen nykytilanteen analysoinnilla. Oli palvelujen toimeksiannon lähtökohtana nopeat kulusäästöt tai toiminnan syvällisempi kehittäminen, nykytila-analyysin avulla näemme organisaationne todellisen nykytilan.

Nykytila-analyysissä ostojen läpivalaisun osuus käy kalenterivuoden ostodatan läpi. Ne lajitellaan loogisiin luokkiin (tuote-/palvelukategorioihin), joista selviää toimittajien ostovolyymit prosentti- ja euro-osuuksin.  

Milloin viimeksi organisaationne ostot on läpivalaistu? 

 

TUTUSTU OSTOJEN LÄPIVALAISUUN

 

Uudenlaista vaihtoautokauppaa hankintatoimen menetelmin